ความแตกต่างระหว่างหนังแท้และหนังเทียม

กระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนนิยมเลือกใช้ เนื่องด้วยความสวยงาม เรียบหรู และยังมีเรื่องของความทนทานในการใช้งาน แต่หลายคนอาจจะยังแยกไม่ค่อยออกว่าหนังแต่ละแบบนั้นแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเครื่องหนังในโลกใบนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. หนังแท้
2. หนังเทียม

เรามารู้จักเครื่องหนังแต่ละประเภทกันเลย

หนังแท้

คือหนังหนังที่ได้จากการนำหนังของสัตว์ เช่น วัว แกะ ม้า จระเข้ งูเป็นต้น มาทำการแยกเฉพาะส่วนที่เป็นหนังของสัตว์นั้นๆ มาทำการล้าง ทำความสะอาด แล้วทำการผ่านกรรมวิธี ฟอก และย้อมสีต่อไป เพื่อให้ได้หนังที่สะอาด มีลวดลายเฉพาะของหนังสัตว์แต่ละชนิด รวมถึงลวดลายของหนังสัตว์เฉพาะ แต่ละตัวด้วย

ซึ่งหนังสัตว์ ชนิดเดียวกัน ก็จะให้ลวดลายของหนังที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ยกตัวอย่างเช่น สถานที่เลี้ยง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นั้นๆ ชนิดของสัตว์ พันธุ์ของสัตว์ เป็นต้น นอกจากนั้นลวดลายบนหนังแท้ ยังขึ้นอยู่กับการเลือกส่วนของหนัง ซึ่งแต่ละส่วน และแต่ละชั้นของหนังนั้น ยังนำมาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งผมจะได้อธิบายต่อไป ในหัวข้อ “เรื่องส่วนต่างๆ และชั้นต่างๆ ของเครื่องหนัง”

นอกจากส่วน และชั้นของหนังแล้ว ลวดลายบนเครื่องหนัง ยังขึ้นอยู่กับ กระบวนการฟอก และย้อมเครื่องหนังนั้นด้วย ซึ่งกรรมวิธีแต่ละอย่าง จะให้ลวดลาย สีสัน ของเครื่องหนังที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ผมจะได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ “เรื่องวิธีการฟอก และย้อมเครื่องหนัง แบบต่างๆ”

หนังเทียม

คือเครื่องหนังที่ได้จากการสังเคราะห์ วัสดุต่างๆ มาเพื่อทำการทดแทนเครื่องหนังแท้ ซึ่งหนังเทียมจะแบ่งออกได้ตามวัสดุที่เลือกใช้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ PU SemiPU PVC ซึ่งวัสดุแต่ละชนิด จะให้คุณสมบัติ ต่างๆ ที่แตกต่างกัน และยังใช้งานแตกต่างกันอีกด้วย

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ ในการรู้จักกับเครื่องหนังประเภทต่างๆ แบบเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องหนัง และหลงรักเครื่องหนัง ไม่มากก็น้อยนะจ้า